artykuł nr 1

Uchwały - Sesja I

Uchwała nr 1/I/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Konopiska.

Uchwała nr 2/I/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Konopiska.

Uchwała nr 3/I/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o nabyciu nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.