artykuł nr 1

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KONOPISKA na lata 2014-2021

artykuł nr 2

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiskla na lata 2006-2013