artykuł nr 1

Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013

Plan rozwoju lokalnego Gminy Konopiska na lata 2004-2006 i 2007-2013 przedstwiono w poniższym załączniku.