artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 227/XXV/05

UCHWAŁA Nr 227/XXV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Konopiska.
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 228/XXV/05

UCHWAŁA Nr 228/XXV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 229/XXV/05

UCHWAŁA Nr 229/XXV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 września 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do Związku Gmin pn. "Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi» Górnej Liswarty"
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 230/XXV/05

UCHWAŁA Nr 230/XXV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 września 2005 roku w sprawie stanowiska dotyczącego wyodrębnienia z dotychczasowej struktury administracyjnej kraju województwa częstochowskiego