artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 216/XXII/05

UCHWAŁA Nr 216/XXII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 170/XIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok.
artykuł nr 2

UCHWAŁA nr 215/XXII/05

UCHWAŁA nr 215/XXII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 214/XXII/05

UCHWAŁA Nr 214/XXII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2005 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego złotowego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Aleksandria, ul. Górna”
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 213/XXII/05

UCHWAŁA Nr 213/XXII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 r.
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 212/XXII/05

UCHWAŁA Nr 212/XXII/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska