artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 207/XXI/05

UCHWAŁA Nr 207/XXI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 206/XXI/05

UCHWAŁA Nr 206/XXI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowiska dotyczącego inicjatywy ustawodawczej Gminy Krzyżanowice
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 205/XXI/05

UCHWAŁA Nr 205/XXI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnai 8 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Aleksandrii
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 204/XXI/05

UCHWAŁA Nr 204/XXI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 203/XXI/05

UCHWAŁA Nr 203/XXI/05 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 170/XIX/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy.