artykuł nr 1

Podatek od środków transportu

Rok 2011

UCHWAŁA NR 412/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie :podatku od środków transportowych na rok 2011 .

artykuł nr 2

Podatek od środków transportu

Rok 2010

Wysokość podatku określa uchwała nr 295/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie poadtku od środków transportowych na rok 2010

Załączniki:
Uchwała nr 295/XXXI/09806 KB
artykuł nr 3

Podatek od środków transportu

Rok 2009

Wysokość podatku określa uchwała nr 196/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie poadtku od środków transportowych na rok 2009
Załączniki:
Uchwała nr 186/XIX/08835 KB
artykuł nr 4

Podatek od środków transportu

Rok 2008

Wysokość podatku określa uchwała nr 105/XI/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie poadtku od środków transportowych na rok 2008 oraz
Uchwała nr 112/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transpportowych na rok 2008

artykuł nr 5

Podatek od środków transportu

Rok 2007

Wysokość podatku określa uchwała nr 9/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 rudnia 2006 roku w sprawie poadtku od środków transportowych na rok 2007 (ze stawkami minimalnymi i maksymalnymi)