artykuł nr 11

Rok 2015

UCHWAŁA NR 12/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok

UCHWAŁA NR 13/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR 14/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2015

UCHWAŁA NR 15/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny

artykuł nr 12

Rok 2014

UCHWAŁA NR 301/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 302/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2014

UCHWAŁA NR 303/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Informacja w sprawie składania deklaracji podatkowych na rok 2014

artykuł nr 13

Rok 2012

UCHWAŁA NR 96/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie:ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 98/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie :podatku od środków transportowych na rok 2012 .

UCHWAŁA NR 116/XVI/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

artykuł nr 14

Rok 2011

UCHWAŁA NR 411/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie:ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 412/XLIV/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie :podatku od środków transportowych na rok 2011 .

artykuł nr 15

Rok 2010

1. Podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte Uchwałą Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska, z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

2. Uchwała Nr 301/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok