artykuł nr 1

Uchwały

Rejestr Uchwał Rady Gminy zawiera wykaz Uchwał Rady Gminy Konopiska. Rejestr dostępny jest w Biurze Rady Gminy (pokój nr 14 Ip.)