artykuł nr 1

Statut Gminy

Statut Gminy Konopiska został przyjęty na mocy uchwały  nr 93/XVI/2015 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Konopiska