artykuł nr 1

Budżet

Budżet Gminy Konopiska na kolejne lata przedstawiają poniższe załączniki