artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2021

artykuł nr 2

Interpelacje i zapytania - rok 2021

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2020

artykuł nr 4

Interpelacje i zapytania - rok 2020

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2019

Załączniki:
Odpowiedź na interpelację Radnego Piotra Szczerbaka z dnia 28.12.2018 r130 KB
Odpowiedź nr 1 na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 02.01.2019 r.299 KB
Odpowiedź nr 2 na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 02.01.2019 r.235 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 19.01.2019 r.33 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 19.01.2019 r.31 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Michała Cichonia z dnia 28.01.2019 r.36 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Jarosza z dnia 28.01.2019 r.29 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Agnieszki Chmielewskiej z dnia 19.02.2019 r.172 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Jarosza z dnia 15.03.2019 r.182 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Barbary Jabłońskiej z dnia 16.04.2019 r.354 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Barbary Jabłońskiej z dnia 26.04.2019 r.100 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Piotra Wojciechowskiego z dnia 20.05.2019 r.203 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 17.05.2019 r.404 KB
Odpowiedź na zapytanie Radnego Piotra Szczerbaka z dnia 04.06.2019 rMB
Odpowiedź na interpelację Radnego Marka Parandyka z dnia 17.06.2019 r.269 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Karoliny Książek z dnia 12.07.2019 r.109 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 02.09.2019r.219 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 13.10.2019r.31 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Barbary Jabłońskiej z dnia 24.10.2019 r307 KB
Odpowiedź na interpelacje Radnego Andrzeja Jarosza z dnia 26.11.2019 r.218 KB
Dostępne kategorie:
Kadencja 2018-2023