artykuł nr 1

Zastępca Wójta Gminy

Funkcję Zastępcy Wójta pełni mgr Iwona Lisek