artykuł nr 1

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Konopiska pełni mgr inż. Jerzy Żurek