artykuł nr 1

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Porządek obrad sesji Rady Gminy Konopiska dostępny jest pod adresem:

http://konopiska.esesja.pl/