artykuł nr 1

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna
Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji