artykuł nr 1

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Halina Wolna tel/fax. 034 328-20-57 wew. 28
e-mail: h.wolna@konopiska.pl