artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy znajduja się w zakładce Prawo lokalne, Uchwały.
Natomiast rejestr Uchwał Rady Gminy udostępniany jest na wniosek zainteresowanego. Rejestr dostępny jest w Biurze Rady Gminy (pokój nr 14 Ip.)