artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Parandyk Marek - Zastępca

2. Poleszczuk Marcin

3. Szczerbak Piotr - Przewodniczący