artykuł nr 1

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy została przedstawiona w postaci schematu.