artykuł nr 1

Organizacja urzędu

 

 Pomieszczenia Urzędu
 

 Parter

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

1

Kancelaria,CEIDG - Anna Podsiadlik34 328-20-57 wew. 40

2

Referat Gospodarki i Rozwoju:

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Kamila Anysz

Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Joanna Janowska

 

34 328-20-57 wew. 39

3

Referat Gospodarki i Rozwoju:

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju - Kinga Zygier,

Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji - Jarosław Kielan

 

34 328-20-57 wew. 29

 

 


 

 

 


I Piętro

 

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

1

Inspektor ds. obsługi sekretariatu i kadr - Agnieszka Jarosz

34 328-20-57 wew. 20
fax 034 344-19-35

2

Wójt Gminy - Jerzy Żurek

034 328-20-57 wew.21

3

Zastępca Wójta Gminy Kierownik Referatu Oświaty i Sportu- Iwona Lisek

034 328-20-57 wew.22

4

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego - Barbara Ankowska - Lis

034 328-20-57 wew.32

5  

5, 6

Referat Finansów
Inspektor ds. wymiaru podatków - Ilona Dudek,
Inspektor ds. księgowości podatkowej - Patrycja Lasoń, Marlena Jędryka - Krupińska, Marta Czaja 


034 328-20-57 wew.26

034 328-20-57 wew.42

7

Referat Spraw Obywatelskich
Inspektor ds. Ewidencji Ludności - Marzena Ciuk,

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i OC - Adrian Kosowski

 


034 366-89-93

034 328-20-57 wew.23

8

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Katarzyna Borecka

tel./fax 034 328-20-29

034 328-20-57  wew.41

9

Referat Oświaty i Sportu
Specjalista ds. oświaty i organizacji pozarządowych - Halina Wolna

Podinspektor ds. oświaty - Jolanta Teresińska

034 328-20-57 wew. 28

10

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów -  Jadwiga Janik

034 328-20-57 wew. 30

11

Referat Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy - Magdalena Purgal
Inspektor ds. księgowości budżetowej - Marta Kamińska

Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Edyta Korbela034 328-20-57 wew. 31

12

Radca prawny - Wiesława Rodak

034 328-20-57 wew. 25

14

Inspektor ds. obsługi rady gminy - Agnieszka Rokosa

034 328-20-57 wew. 36

15

Sala konferencyjna

Sala Ślubów

-------------

16

Informatyk - Konrad Kijas

034 328-20-57 wew. 37

 

Sutereny

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

 Archiwista -34 328-20-57 wew. 43
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Kierownik referatu - Piotr Ganczarek
Podinspektor ds. gospodarki odpadami - Sylwia Krawczyk
Inspektor ds. zamówień publicznych - Patrycja Michalczyk
Pomoc administracyjna "Czyste Powietrze" - Dorota Mrowiec
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Anna Sałata

 

34 328-20-57 wew. 51
34 328-20-57 wew. 50
34 328-20-57 wew. 52

 

Świetlica w suterenach

Punkt Konsultacyjny GKRPA
- sobota  16:30 - 19:30 - instruktor terapii uzależnień
- środa 17.00 - 20.00 -  instruktor terapii uzależnień
- sobota 14.00 - 15.00 - porady dla rodzin i ofiar przemocy

GKRPA w Konopiskach - spotkania 1 raz w miesiącu w miarę nagromadzenia spraw