artykuł nr 1

Organizacja urzędu

 

 Pomieszczenia Urzędu

 Parter

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

1

Referat Gospodarki i Rozwoju:
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Aleksandra Gawrońska-Klima , e-mail: a.gawronska-klima@konopiska.pl
34 328-20-57 wew. 38

2, 3

 

 

 

 

 

Referat Gospodarki i Rozwoju:
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju - Kinga Zygier, e-mail: k.zygier@konopiska.pl
Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji - Jarosław Kielan,
e-mail: j.kielan@konpiska.pl

Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Joanna Janowska, e-mail:j.janowska@konopiska.pl 

pomoc administracyjna - Weronika Góra, e-mail: w.gora@konopiska.pl

 

34 328-20-57 wew. 29 

34 328-20-57 wew. 39

 

 

4

Kancelaria, CEIDG - Marzena Mielczarek, e-mail: kancelaria@konopiska.pl

34 328-20-57 wew. 40
 

 

 


I Piętro

 

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

1

Inspektor ds. obsługi sekretariatu i kadr - Agnieszka Jarosz
e-mail: sekretariat@konopiska.pl

34 328-20-57 wew. 20
fax 34 344-19-35

2

Wójt Gminy -  Artur Brędzel

34 328-20-57 wew.21

3

Zastępca Wójta Gminy Kierownik Referatu Oświaty i Sportu- Agata Najnigier,  e-mail: a.najnigier@konopiska.pl

34 328-20-57 wew.22

4

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego -                    Barbara Ankowska - Lis, e-mail: b.ankowska.lis@konopiska.pl

34 328-20-57 wew.32

5  

5, 6

Referat Finansów
Inspektor ds. wymiaru podatków - Ilona Dudek,                             e-mail: i.dudek@konopiska.pl
Inspektor ds. księgowości podatkowej - Patrycja Lasoń, Marlena Jędryka - Krupińska, Marta Czaja 


34 328-20-57 wew.26

34 328-20-57 wew.42

7

Referat Spraw Obywatelskich
Inspektor ds. ewidencji ludności - Marzena Ciuk,                                          e-mail - m.ciuk@konopiska.pl

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i oc - Adrian Kosowski,                   e- mail: oc@konopiska.pl

 


34 366-89-93

34 328-20-57 wew.23

8

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Katarzyna Borecka, e-mail: usc@konopiska.pl

tel./fax 34 328-20-29

34 328-20-57  wew.41

9

Referat Oświaty i Sportu
Pomoc administracyjna - Monika Hak, e-mail: m.hak@konopiska.pl

Podinspektor ds. oświaty - Jolanta Teresińska,                                             e-mail: j.teresinska@konopiska.pl

34 328-20-57 wew. 28

10

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów -  Jadwiga Janik,                   e - mail: j.janik@konopiska.pl

34 328-20-57 wew. 30

11

Referat Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy - Magdalena Purgal, e-mail: m.purgal@konopiska.pl
Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Knysak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Edyta Korbela34 328-20-57 wew. 31

12

Radca prawny - Wiesława Rodak

34 328-20-57 wew. 25

14

Inspektor ds. obsługi rady gminy - Agnieszka Rokosa,                                     e-mail: rada@konopiska.pl

34 328-20-57 wew. 36

15

Sala konferencyjna

Sala ślubów

-------------

16

Informatyk - Konrad Kijas, e-mail: k.kijas@konopiska.pl

34 328-20-57 wew. 37

 

Sutereny

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

 Archiwista - Anna Podsiadlik, e-mail: archiwum@konopiska.pl34 328-20-57 wew. 43
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Kierownik referatu - Piotr Ganczarek, e - mail: srodowisko@konopiska.pl
Podinspektor ds. gospodarki odpadami - Sylwia Krawczyk, e-mail: s.krawczyk@konopiska.pl
Inspektor ds. zamówień publicznych - Patrycja Michalczyk, e-mail: przetargi@konopiska.pl
Pomoc administracyjna "Czyste Powietrze" - Dorota Mrowiec, e-mail: d.mrowiec@konopiska.pl
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Anna Sałata, e-mail: a.salata@konopiska.pl

 

34 328-20-57 wew. 51
34 328-20-57 wew. 50
34 328-20-57 wew. 52

 

Świetlica w suterenach

Punkt Konsultacyjny GKRPA
- sobota  16:30 - 19:30 - instruktor terapii uzależnień
- środa 17.00 - 20.00 -  instruktor terapii uzależnień
- sobota 14.00 - 15.00 - porady dla rodzin i ofiar przemocy

GKRPA w Konopiskach - spotkania 1 raz w miesiącu w miarę nagromadzenia spraw