logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Strategia Rozwoju Gminy Konopiska
1.

UCHWAŁA Nr 221/XXIV/05

 

UCHWAŁA NR  221/XXIV/05
RADY GMINY KONOPISKA
 z dnia   8 września 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Konopiska

Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala:

§1

Wprowadza się zmiany do Strategii Rozwoju Gminy Konopiska przyjętej Uchwałą Nr 102/XIII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Konopiska.

Wprowadzone zmiany stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Osoba, która odpowiada za treść: Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2005-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 11:01

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj