główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VII/81/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 96 KB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA NR 1/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2019 MB
Uchwała RIO o wykonaniu budżetu 2018 76 KB
SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2018 MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2017 MB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2017 roku MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2016 MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2015 MB
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2013 MB
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2014 MB
Informacja z przebiegu wykonania budżetu GMINY KONOPISKA za I półrocze 2014 roku MB
Załączniki do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. 433 KB
Informacja z przebiegu wykonania budżetu GMINY KONOPISKA za I półrocze 2013 roku 607 KB
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012 MB
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu za 2012 rok. 377 KB
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok 605 KB
Korekta sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2012. 391 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 515 KB
Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 276 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 430 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 283 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 310 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 243 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 226 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004 269 KB