artykuł nr 1

Rok 2022

NrData wpływu petycjiPodmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego  petycja jest składanaPrzedmiot petycjiSkan petycjiTermin załatwienia petycjiDane dotyczące przebiegu postępowaniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.18.01.2022r. 

Rodzice dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk"

Petycja przeciwko przeniesieniu siedziby Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" w Konopiskachw załączniku poniżejstyczeń 2022 r. Odpowiedzi udzielono pismem RG.0004.2.2022 z dnia 28.01.2022 r.
2.4.05.2022r.wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjachWniosek/petycja dot. zagadnień związanych z efektywnością energetycznąw załączniku poniżejmaj 2022 r. Odpowiedzi udzielono pismem Gr.1431.14.2022 z dnia 13.05.2022 r.
3.31.07.2022r.Patryk Janusz KrólPetycja dotycząca utworzenia młodzieżowej rady gminyw załączniku poniżejpaździernik 2022 r.