artykuł nr 1

XXXIV sesja Rady Gminy Konopiska

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi z użytkowania170 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w kwocie 55.000,00 zł210 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022 , na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II" w kwocie 800.000,00 zł212 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV", w kwocie 450.000,00 zł211 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w kwocie 3.765.000,00 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowiechodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II -1160 m)", w tym w roku 2023 715.000,00 zł i w roku 2024 3.050.000,00 zł217 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-203111 MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok705 KB
Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KonopiskaMB
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II".MB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.172 KB
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.196 KB