artykuł nr 1

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 281/XXXV/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Konopiska na lata 2013 -2020.