artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości

Rok 2010

1. Podatek od nieruchomości reguluje Uchwała  Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok(załącznik nr 1)

2. Uchwała Nr 301/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok