artykuł nr 1

Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii

Treśćź dokumentów zawarta została w poniższych załącznikach
Załączniki:
Opinia - izolacje ścian434 KB
OZC 238 KB
OZC 181 KB
Schemat691 KB
Opis244 KB
Kotłownia 5248 KB
Kotłownia 4422 KB
Kotłownia 3531 KB
Kotłownia 2223 KB
Kotłownia 1266 KB
Opis126 KB
Docieplenie 4MB
Docieplenie 3MB
Docieplenie 2MB
Docieplenie 1MB
c.o.6987 KB
c.o.5MB
c.o.4MB
c.o.3884 KB
c.o.2674 KB
C.o. 1860 KB