artykuł nr 1

Rok 2021

NrData wpływu petycjiPodmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego  petycja jest składanaPrzedmiot petycjiSkan petycjiTermin załatwienia petycjiDane dotyczące przebiegu postępowaniaInformacja o sposobie załatwienia petycji
12.01.2021

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Anna Szmelcer, Przewodnicząca
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Dotyczy wycofania szczepionki przeciw Covid-19w załączniku poniżejluty 2021Przekazano do Rady Gminy KonopiskaPodjęcie uchwały nr 236/XXVIII/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie rozpatrzenia petycji Alarm STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE
228.01.2021

Społeczność lokalna

Dotyczy  montażu oświetlenia ulicznego - Aleksandria, ul. Podgraniczew załączniku poniżejluty 2021 Podjęcie uchwały nr 237/XXVIII82021 RADY GMINY KONOPISKA  w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga
316.02.2021

Teresa Garland

Wydanie opinii ws przeprowadzenia referendum ludowegow załączniku poniżejkwiecień
2021
Przekazano do Rady Gminy KonopiskaPodjęcie uchwały nr 251/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
4

 

25.02.2021

Teresa GarlandDotyczy poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego  Społecznego Komitetu Konstytucyjnegow załączniku poniżejkwiecień 2021Przekazano do Rady Gminy KonopiskaPodjęcie uchwały nr 252/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie rozpatrzenia petycji  o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 
510.09.2021wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja ws. niedyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 i podziałowi społeczeństwa na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) oraz wprowadzenia ograniczeń dla osób niezaszczepionych

w załączniku poniżejlistopad 2021

 

 

Przekazano do Rady Gminy Konopiska

Podjęcie uchwały nr 286/XXXV/2021 RADY GMINY KONOPISKA w sprawie rozpatrzenia petycji rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania obywateli
615.11.2021Mieszkańcy AleksandriiDotyczy realizacji projektu uzupełnienia oświetlenia przy ul. Mostowejw załączniku poniżejgrudzień 2021 r. Odpowiedzi udzielono pismem GR.7021.32.2021 z dnia 01.12.2021 r.

 

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2021
Rok 2022