artykuł nr 1

Informacja o wynikach konsultacji

artykuł nr 2

Konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Rozpoczynają się konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
Projekt Programu jest dostępny na stronach internetowych Gminy Konopiska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska.
Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w Hali Sportowej w Konopiskach.
W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Konopiska i Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 grudnia 2021.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

25 listopada 2021 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy  „LOT” Konopiska, ul. Lipowa 8, 42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego: szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych, organizowania imprez i zawodów sportowych na terenie gminy.

pt.   „Mikołajkowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Konopiska”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Referat Oświaty i Sportu

Załączniki:
Treść oferty186 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

10 września 2021 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach  , ul: Sportowa 7 a,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki   

pt.   Warsztaty muzyczne „Muzyka łączy”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 27 września  2021 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Referat Oświaty i Sportu

Załączniki:
Treść oferty298 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

31 sierpnia  2021  roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” , ul: Towarowa 2,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   

pt.  „X Międzynarodowy Turniej w Bocci- Prometeus-CUP-2021”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 8 września  2021 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Referat Oświaty i Sportu

Załączniki:
Treść ofertyMB