artykuł nr 1

Ogłoszenie

10 września 2021 roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach  , ul: Sportowa 7 a,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki   

pt.   Warsztaty muzyczne „Muzyka łączy”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 27 września  2021 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Referat Oświaty i Sportu

Załączniki:
Treść oferty298 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

31 sierpnia  2021  roku, została złożona oferta przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” , ul: Towarowa 2,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   

pt.  „X Międzynarodowy Turniej w Bocci- Prometeus-CUP-2021”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 8 września  2021 r., pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Referat Oświaty i Sportu

Załączniki:
Treść ofertyMB
artykuł nr 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załączniki:
Treść ogłoszenia160 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Konopiska ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku.

artykuł nr 5

Ogłoszenie konkursu

 Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury  i sztuki  na 2021 rok. 

 

Oferty prosimy składać do 25 lutego 2021 roku do godz. 15.00