artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2021 roku

Załączniki:
Treść ogłoszenia160 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Wójt Gminy Konopiska ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku.

artykuł nr 3

Ogłoszenie konkursu

 Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury  i sztuki  na 2021 rok. 

 

Oferty prosimy składać do 25 lutego 2021 roku do godz. 15.00

artykuł nr 4

Ogłoszenie konkursu

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  na 2021 rok. 

 

Oferty prosimy składać do 25 lutego 2021 roku do godz. 15.00

artykuł nr 5

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Załączniki:
Treść informacji30 KB