artykuł nr 1

Konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Rozpoczynają się konsultacje Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Projekt Programu jest dostępny na stronach internetowych Gminy Konopiska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 w Hali Sportowej w Konopiskach. 

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Konopiska i Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 grudnia 2020.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Konopiska w 2020 roku,

Załączniki:
Treść ogłoszenia137 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Wójt Gminy Konopiska ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku.
 

Załączniki:
Treść ogłoszenia650 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  KONKURSU

 Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury  i sztuki  na 2020 rok. 

Oferty prosimy składać do 24 lutego 2020 roku do godz. 15.00

Link do obowiązujących wzorów ofert, umów i sprawozdań - https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

 

Zapraszamy.

artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  KONKURSU

 Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  na 2020 rok. 

Oferty prosimy składać do 24 lutego 2020 roku do godz. 15.00

Link do obowiązujących wzorów ofert, umów i sprawozdań - https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

Zapraszamy.

Załączniki:
konkurs_zarz_sport_2020.pdf221 KB