artykuł nr 6

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Informacja18 KB
artykuł nr 7

Druk do wypłaty diet za udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP dnia 13 października 2019 r.

W celu wypłaty diet członków OKW za udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP dnia 13 października 2019 r. proszę o dostarczenie wypełnionego druku w formie edytowalnej (word lub w mailu) na adres rada@konopiska.pl do dnia 10.10.2019 r.

Załączniki:
Druk16 KB
artykuł nr 8

Pierwsze posiedzenia

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędą się 25 września
artykuł nr 9

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 10

Informacja o losowaniach

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Konopiska obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 19 września 2019 r. od godz. 7:30 w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1- godz. 7:30

- Nr 2- godz. 7:45

- Nr 3- godz. 8:00

- Nr 4- godz. 8:15

- Nr 5- godz. 8:30

- Nr 6- godz. 8:45

- Nr 7- godz. 9:00

- Nr 8- godz. 9:15

- Nr 9- godz. 9:30

- Nr 10- godz. 9:45

- Nr 11- godz. 10:00

- Nr 12.- godz. 10:15

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Częstochowie I

 

Lidia Dudek