artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Piotra Wojciechowskiego