artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Marka Parandyk