artykuł nr 1

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Do złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz jego odbioru potrzebny jest dokument tożsamości.

Osobą uprawnioną do odbioru aktu jest osoba  spokrewniona w linii prostej (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).

W przypadku braku pokrewieństwa osoba wnioskująca musi wykazać interes prawny - przedłożyć pismo z instytucji, w której należy przedstawić dokument lub okazać pełnomocnictwo.