artykuł nr 1

Rok 2018

Nr
Data wpływu petycji
Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego  petycja jest składana
Przedmiot petycji
Skan petycji
Termin załatwienia petycji
Dane dotyczące przebiegu postępowania
Informacja o sposobie załatwienia petycji
1
21.08
2018
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przeprowadzenie analizy i rozważanie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną, oraz przekazanie petycji do podległych publicznych szkół.
w załączniu poniżej

do 21.11.2018

 odpowiedź przesłana mailem z podaniem linku:http://www.konopiska.pl/gospodarka/2016/RPO-odnawialne-zrodla-energii/idn:1070 

 

Załączniki:
Petycja nr 1500 KB