artykuł nr 1

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KONOPISKA sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Konopiskach.

Załączniki:
Protokół65 KB
artykuł nr 2

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KONOPISKA sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Konopiskach.

Załączniki:
Protokół67 KB
artykuł nr 3

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Konopiska sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Konopiskach.

Załączniki:
Protokół81 KB
artykuł nr 4

Składy OKW

artykuł nr 5

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast