artykuł nr 1

Oferta na realizację zadania publicznego

 2 grudnia 2016 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym między innymi promocja turystyki jako formy rekreacji służącej poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych przez

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”

pt.  Aktywna rehabilitacja z Prometeusem

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 22 grudnia 2016 r.

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres    e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Wójt Gminy Konopiska

/-/ mgr inż. Jerzy Żurek

Załączniki:
Treść oferty848 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego ...

Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
artykuł nr 3

Ogłoszenie

12 września 2016 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym między innymi promocja turystyki jako formy rekreacji służącej poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”
artykuł nr 4

Ogłoszenie

15 czerwca 2016 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Konopiska

ptPIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA – ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 24 czerwca 2016 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

  Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 24 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). 

 

Załączniki:
Treść oferty95 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Wójt Gminy Konopiska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki Gminy Konopiska przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ujęte w ramach „Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.