artykuł nr 1

Rejestr umów - rok 2019

Skany umów wyszczególnionych w rejestrze umów można pobrać z serwera ftp Urzędu Gminy przy pomocy dowolnego klienta ftp (Total Commander,FileZilla itp).

nazwa sewera: konopiska.home.pl
login: umowy@konopiska.pl
hasło: umowy1357

Załączniki:
Rejestr umów za rok 2019114 KB
artykuł nr 2

Rejestr umów - rok 2018

Skany umów wyszczególnionych w rejestrze umów można pobrać z serwera ftp Urzędu Gminy przy pomocy dowolnego klienta ftp (Total Commander,FileZilla itp).

nazwa sewera: konopiska.home.pl
login: umowy@konopiska.pl
hasło: umowy1357

Załączniki:
Rejestr umów za rok 2018165 KB
artykuł nr 3

Rejestr umów - rok 2017

Skany umów wyszczególnionych w rejestrze umów można pobrać z serwera ftp Urzędu Gminy przy pomocy dowolnego klienta ftp (Total Commander,FileZilla itp).

nazwa sewera: konopiska.home.pl
login: umowy@konopiska.pl
hasło: umowy1357

Załączniki:
Rejestr umów za rok 2017163 KB
artykuł nr 4

Rejestr umów - rok 2016

Załączniki:
Aneks do umowy 1/2001 - dotyczy dopłat do bezpłatnych i ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych396 KB
Umowa 176/2016 - dotyczy usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoMB
Umowa 175/2016 - dotyczy serwisu oprogramowania USC i ELMB
Umowa 174/2016 - dotyczy naprawy skrzyżowań w miejscowości Konopiska747 KB
Umowa 172/2016 - dotyczy umowy z Pocztą PolskąMB
Aneks do umowy 15/2016461 KB
Umowa 170/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznegoMB
Aneks do umowy 3/2013MB
Umowa 167/2016 - dotyczy powierzenia przetwarzania danych osobowychMB
Umowa 166/2016 - dotyczy wykonania map do celów projektowych970 KB
Umowa 165/2016 - dotyczy zapewnienia pomocy rannym i zagubionym dzikim zwierzętom na terenie Gminy KonopiskaMB
Aneks do umowy 70/2016MB
Aneks do umowy 116/2016407 KB
Aneks do umowy 99/2016505 KB
Aneks do umowy 99/2016505 KB
Umowa 159/2016 - dotyczy rządowego programu "Bezpieczna+"MB
Umowa 158/2016 - dotyczy użyczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN749 KB
Umowa 157/2016 - umowa o kredyt inwestycyjnyMB
Umowa 156/2016 - dotyczy wykonania drogi w Rększowicah przy remizie OSPMB
Umowa 155/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego - Budowa drogi w Rekszowicach przy remizieMB
Umowa 154/2016 - dotyczy oprcowania koncepcji modernizacji budynków publicznych oraz budynków indywidualnychMB
Aneks do umowy 42/2016773 KB
Aneks do umowy 17/2016519 KB
Umowa 151/2016 - dotyczy dostawy i montażu pomostu - punktu dydaktycznego do obserwacji ptactwa1,020 KB
Umowa 150/2016 - dotyczy utworzenia ścieżki na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górna LiswartąMB
Aneks do umowy 99/2016523 KB
Aneks do umowy 147/2016798 KB
Umowa 147/2016 - dotyczy dotacji celowej "Wyprawka szkolna"MB
Umowa 146/2016 - dotyczy wykonania koncepcji programowo-przestrzennej budowy komunalnej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji KonopiskaMB
Aneks do umowy 89/2016MB
Aneks do umowy 88/2016MB
Umowa 143/2016 - dotyczy dotacji celowej związanej z wizytą papieża w PolsceMB
Umowa 142/2016 - umowa z ZAiKSMB
Umowa 141/216 - dotyczy przeniesienia prawa majątkowego do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowejMB
Aneks do umowy 103/2016533 KB
Aneks do umowy 77/2016477 KB
Umowa 138/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego - Budowa chodnika w miejscowości WąsoszMB
Umowa 137/2016 - dotyczy przyłączenia do sieci gazowej budynku OSP w RększowicachMB
Umowa 135/2016 - dotyczy opracowania projektu parku osiedlowego w miejscowości AleksandriaMB
Umowa 134/2016 - dotyczy bezpłatnego przekazania dokumentacji technicznej507 KB
Aneks do umowy 78/2016389 KB
Aneks do umowy 232/2015506 KB
Aneks do umowy 233/2015527 KB
Aneks do umowy 75/2016534 KB
Umowa 128/2016 - dotyczy zimowegu utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017MB
Umowa 127/2016 - dotyczy wykonania projektu przyłącza gazu do budynku OSP w RększowicachMB
Umowa 126/2016 - dotyczy naprawy ciągów pieszych wokół budynku Urzędu Gminy812 KB
Umowa 125/2016 - dotyczy zakupu energii elektrycznejMB
Aneks do umowy 111/2016444 KB
Umowa 123/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznegoMB
Aneks do umowy 102/2016MB
Umowa 120/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Konopiskach1,020 KB
Umowa 119/2016 - dotyczy wspólnego zakupu energii elektrycznej przez gminyMB
Umowa 118/2016 - dotyczy badań profilaktyczny pracowników Urzędu GminyMB
Umowa 117/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa chodnika w miejscowości WąsoszMB
Umowa 116/2016 - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Kopalnia - etap 1MB
Aneks do umowy 67/2016460 KB
Aneks do umowy 32/2016MB
Umowa 113/2016 - dotyczy wynajmu namiotuMB
Umowa 112/2016 - dotyczy dofinansowania asystentów rodzin w 2016 roku96 KB
Umowa 111/2016 - dotyczy zakupu energii elektrycznejMB
Umowa 110/2016 - dotyczy rozwiązania umowy na dostarczanie paliwa gazowego40 KB
Umowa 109/2016 - dotyczy przeniesienia praw i obowiązków - PGNiG87 KB
Umowa 108/2016 - umowa użytkowania gruntu112 KB
Umowa 107/2016 - umowa użytkowania gruntu112 KB
Umowa 106/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla zadania "Odbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii"MB
Umowa 105/2016 - dotyczy odbudowy drogi gminnej ul. Strażacka w AleksandriiMB
Umowa 104/2016 - dotyczy modernizacji boiska przy ZSP w KopalniMB
Umowa 103/2016 - dotyczy powierzenia Gminie Konopiska realizacji zadania "Budowa chodnika w miejscowości Kopalnia - etap 1"MB
Umowa 102/2016 - dotyczy realizacji zadania "Placówka wsparcia dziennego Promyk"537 KB
Umowa 101/2016 - dotyczy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach"453 KB
Umowa 100/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa oświetlenia przy ul.Źródlanej w Konopiskach82 KB
Umowa 99/2016 - dotyczy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach"450 KB
Umowa 98/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego430 KB
Umowa 97/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ul. Towarowa i ul.Przemysłowa120 KB
Umowa 96/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ul. Różnana w Konopiskach"128 KB
Umowa 95/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach"122 KB
Umowa 94/2016 - dotyczy zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych366 KB
Umowa 93/2016 - dotyczy usług telekomunikacyjnychMB
Aneks do umowy 129/2014337 KB
Umowa 91/2016 - dotyczy rozwiązania umowy na dostarczanie paliwa gazowego38 KB
Aneks do umowy 159/200943 KB
Umowa 89/2016 - dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Różanej w KonopiskachMB
Umowa 88/2016 - dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w KonopiskachMB
Aneks do umowy 132/2011424 KB
Umowa 86/2016 - dotyczy dostarczania wody218 KB
Umowa 85/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków241 KB
Umowa 84/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków242 KB
Umowa 83/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków241 KB
Umowa 82/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków289 KB
Umowa 81/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków288 KB
Umowa 80/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków244 KB
Aneks do umowy 162/200837 KB
Umowa 78/2016 - dotyczy dostawy samochodu pożarniczego dla OSP Rększowice288 KB
Umowa 77/2016 - dotyczy udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Kopalnia - etap 1MB
Umowa 76/2016 - dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej180 KB
Umowa 75/2016 - dotyczy termomodernizacji budynku OSP w Konopiskach232 KB
Aneks do umowy 43/201638 KB
Umowa 73/2016 - umowa zlecenia obsługi prawnej 121 KB
Aneks do umowy 244/201530 KB
Umowa 71/2016 - dotyczy naprawy nawierzchni asfaltowej - ul. Leśna w Konopiskach64 KB
Umowa 70/2016 - dotyczy realizacji i emisji cyklu audycji "Kronika Gmin Jurajskich" w TVP Katowice173 KB
Umowa 69/2016 - dotyczy wspólnego zakupu energii elektrycznej przez gminy116 KB
Umowa 68/2016 - dotyczy komunikacji miejskiej na terenie Gminy Konopiska72 KB
Umowa 67/2016 - dotyczy przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych należących do gminy Konopiska321 KB
Umowa 66/2016 - dotyczy dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych175 KB
Umowa 65/2016 - dotyczy dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych180 KB
Umowa 64/2016 - dotyczy dostarczania paliwa gazowego168 KB
Umowa 63/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa chodnika w miejscowości Wąsosz90 KB
Umowa 62/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa kanalizacji w ul.Źródlanej w Konopiskach73 KB
Umowa 61/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji odbudowy ul. Strażackiej w Aleksandrii91 KB
Aneks do umowy 63/2015108 KB
Umowa 59/2016 - dotyczy internetu w budynku Urzędu Gminy232 KB
Umowa 58/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych127 KB
Umowa 57/2016 - dotyczy realizacji dadania publicznego486 KB
Umowa 56/2016 - dotyczy realizacji dadania publicznego512 KB
umowa 55/2016 - dotyczy korzystania z przyłącza wodociągowego przez GS Konopiska35 KB
Umowa 54/2016 - dotyczy korzystania z szaletu publicznego w miejscowości Konopiska42 KB
Umowa 53/2016 - dotyczy zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną158 KB
Umowa 52/2016 - dotyczy zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną161 KB
Umowa 51/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej w sprawie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rększowice94 KB
Umowa 50/2016 - dotyczy administrowania budynkami stanowiącymy własność GminyMB
Aneks do umowy 165/201557 KB
Umowa 48/2016 - dotyczy opracowania analizy gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska69 KB
Umowa 46/2016 - dotyczy udzielania pomocy finansowej na zakup wozu bojowego dla OSP Rększowice90 KB
Umowa 45/2016 - dotyczy wykonania odwodnienia przy budynku hali sportowej w Konopiskach64 KB
Umowa 44/2016 - dotyczy organizowania prac społecznie użytecznych136 KB
Umowa 43/2016 - dotyczy programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"123 KB
Umowa 42/2016 - dotyczy udzielania dotacji na dofinansowanie świadczen pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym97 KB
Umowa 40/2016 - dotyczy realizacji dadania publicznego539 KB
Umowa 39/2016 - dotyczy czyszczenia poboczy dróg gminnych w miejscowości Aleksandia71 KB
Umowa 38/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych118 KB
Umowa 37/2016 - dotyczy budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzki 904 i 907 w Konopiskach68 KB
Umowa 36/2016 - umowa na dotację zadania "Budowa części bojowej (wozownia) OSP Aleksandria39 KB
Umowa 35/2016 - umowa pożyczki na zadanie "Budowa części bojowej (wozownia) OSP Aleksandria42 KB
Umowa 34/2016 - dotyczy działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych201 KB
Umowa 33/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego494 KB
Umowa 32/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego538 KB
Umowa 31/2016 - dotyczy wykonania weryfikacji dokumentacji technicznej dla projektu "Termomodernizacji budynków uzyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z hala i łącznikiem)137 KB
Umowa 30/2016 - dotyczy instalacji monitoringu wizyjnego w SP w Łaźcu93 KB
Umowa 29/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych126 KB
Aneks do umowy 27/201655 KB
Umowa 27/2016 - dotyczy odbywania stażu przez osoby bezrobotne174 KB
Umowa 26/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych119 KB
Umowa 25/2016 - dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego120 KB
Umowa 24/2016 - dotyczy kosztów dostaw gazu ziemnego354 KB
Umowa 23/2016 - dotyczy budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Rolniczej w Aleksandrii228 KB
Umowa 22/2016 - dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kowale206 KB
Umowa 21/2016 - dotyczy wykonania studium wykonalności dla projektu "Termomodernizacji budynków uzyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z hala i łącznikiem)146 KB
Umowa 20/2016 - dotyczy zapewnienia pomocy rannym i zagubionym dzikim zwierzętom na terenie Gminy Konopiska109 KB
Aneks do umowy 5/201632 KB
Umowa 18/2016 - dotyczy projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Konopiska190 KB
Umowa 17/2016 - dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników110 KB
Umowa 16/2016 - dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Wąsosz212 KB
Umowa 15/2016 - dotyczy świadczenia usług doradztwa podatkowego337 KB
Umowa 14/2016 - opracowanie dokumentacji dotyczącej składowiska odpadów131 KB
Umowa 13/2016 - dotyczy organizowania prac społecznie użytecznych138 KB
Umowa 12/2016 - dotyczy wykonania badań lekarski strażakow OSP116 KB
Umowa 11/2016 - opracowanie dokumentacji projektowej - ul.Źródlana w Konopiskach95 KB
Umowa 10/2016 - wykonanie projektów chodnika przy DW 905 i 907 w Konopiskach271 KB
Umowa 9/2016 - dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych272 KB
Umowa 8/2016 - umowa dotycząca realizacji projektu "Drużyna Powiatu"MB
Umowa 7/2016 - umowa z ZAiKS95 KB
Umowa 6/2016 - dotyczy wykonania robót geodezyjnych65 KB
Umowa 5/2016 - dotyczy przygotowania do wydania książki opisującej historię LOT-u Konopiska83 KB
Umowa 4/2016 - dotyczy zgody na nieodpłatne wykorzystanie utworu muzycznego29 KB
Umowa 3/2016 - dotyczy przeniesienia praw autorskich40 KB
Umowa 2/2016 - dotyczy sprzedaży oraz świadczenia dystrybucji energii elektrycznejMB
Umowa 1/2016 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy60 KB
artykuł nr 5

Rejestr umów - rok 2015

obrazek
Załączniki:
Umowa 1/2015 - serwis oprogramowania USC i EL187 KB
Umowa 2/2015 - umowa dzierżawy słupów - TAURON217 KB
Umowa 3/2015 - świadczenie usługi oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Konopiska311 KB
Umowa 4/2015 - wymiana instalacji c.o. w świetlicy w Korzonku89 KB
Umowa 5/2015 - powierzenie funkcji MAO (kanalizacja)50 KB
Umowa 6/2015 - dotyczny komunikacji PKS78 KB
Umowa 7/2015 - dotyczy komunikacji MPK123 KB
Umowa 8/2015 - zlecenie wykonania audytu71 KB
Umowa 9/2015 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy58 KB
Umowa 10/2015 - w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej362 KB
Umowa 11/2015 - sporządzenie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej260 KB
Umowa 12/2015 - dotyczy budowy boiska w miejscowości Łaziec613 KB
Umowa 13/2015 - dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników87 KB
Umowa 14/2015 - porozumienie z SPZOZ w Konopiskach w sprawie dostawy i montażu windy116 KB
Umowa 15/2015 - dotyczy odbudowy drogi gminnej Rększowice - Hutki86 KB
Umowa 16/2015 - zakup licencji do portalu eGmina89 KB
Umowa 17/2015 - dotyczy pożyczki dla Orkiestry Dętej OSP Konopiska214 KB
Umowa 18/2015 - instalacja nagrzewnicy wraz z podłączeniem do instalacji c.o. w świetlicy w Korzonku88 KB
Umowa 19/2015 - przyznania pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"MB
Umowa 20/2015 - dotyczy budowy ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec334 KB
Umowa 21/2015 - dotyczy budowy ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia393 KB
Umowa 22/2015 - dotyczy zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych117 KB
Umowa 23/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych135 KB
Umowa 24/2015 - dotyczy wykonania robót geodezyjnych64 KB
Umowa 25/2015 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II79 KB
Umowa 26/2015 - dotyczy wykonania mundurów scenicznych dla Orkiestry Dętej OSK w Konopiskach300 KB
Umowa 27/2015 - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska442 KB
Umowa 28/2015 - dotyczy analizy finansowej dla projektu Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach118 KB
Umowa 29/2015 - dotyczy aktualizacji licencji "Lex dla Samorządu Terytorialnego off-line"997 KB
Umowa 31/2015 - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów69 KB
Umowa 32/2015 - dotyczy wykonania opracowania p.n. "Analiza chłonności terenów budowlanych w Gminie Konopiska"39 KB
Umowa 33/2015 - dotyczy zakupu i montażu windy w budynku SPZOK Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach460 KB
Umowa 34/2015 - dotyczy usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego118 KB
Umowa 35/2015 - dotyczy przyłączenia do sieci gazowej budynku OSP Konopiska405 KB
Umowa 40/2015 - dotyczy wykonania specjalistycznych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydanie opinii36 KB
Umowa 41/2015 - dotyczy wykonania specjalistycznych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydanie opinii35 KB
Umowa 42/2015 - dotyczy zlecenia utrzymania - czyszczenia poboczy dróg gminnych w Aleksandrii I i Aleksandri II73 KB
Umowa 43/2015 - dotyczy sporządzenia spisu wyborców osób uprawnionych w wyborach Prezydenta RP118 KB
Umowa 44/2015 - dotyczy dotacji na zakup i montaż windy dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach65 KB
Umowa 45/2015 - dotyczy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Gminnej Hali Sportowej w KonopiskachMB
Umowa 46/2015 - dotyczy sprzedaży oraz świadczenia dystrybucji energii elektrycznej311 KB
Umowa 47/2015 - dotyczy aneksu do umowy wykonawczej dot. odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych51 KB
Umowa 48/2015 - dotyczy usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II119 KB
Umowa 49/2015 - dotyczy zlecenia wykonania odbudowy drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II425 KB
Umowa 50/2015 - dotyczy wykonania monitoringu w świetlicy w Aleksandrii63 KB
Umowa 51/2015 - o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w ramach projektu p.n. "Oferta Specjalna"119 KB
Umowa 52/2015 - o odbywaniu stażu przez bezrobotnego na st. pracownik kancelaryjny174 KB
Umowa 53/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i turystyki - zajęcia teakwondo543 KB
Umowa 54/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i turystyki - piłka nożna438 KB
Umowa 55/2015 - dotyczy porozumienia współudziału w realizacji przedsięwzięcia "Benchmarking-Kontynuacja"254 KB
Umowa 56/2015 - dotyczy odbudowy drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki435 KB
Umowa 57/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki124 KB
Umowa 58/2015 - dotyczy zarządzania przystankami komunikacyjnymi na terenie gminy142 KB
Umowa 59/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych138 KB
Umowa 60/2015 - o udzielenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym98 KB
Umowa 61/2015 - o udzielenie dotacji celowej z budżego państwa w zakresie dożywiania119 KB
Umowa 62/2015 - dotyczy powierzenia administrowania budynkami oraz lokalami wraz z przynależnymi terenami155 KB
Umowa 63/2015 - dotyczy umorzenia części pożyczki i przeznaczenie tej kwoty na realizację kanalizacji sanitarnej367 KB
Umowa 64/2015 - dotyczy aneksu do umowy pożyczki na uporządkowanie gospodarki ściekowej418 KB
Umowa 65/2015 - dotyczy aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej405 KB
Umowa 66/2015 - dotyczy aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznejMB
Umowa 67/2015 - dotyczy zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych115 KB
Umowa 68/2015 - dotyczy zamówienia uzupełniającego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych262 KB
Umowa 69/2015 - dotyczy kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej244 KB
Umowa 70/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Piknik lotniczy"335 KB
Umowa 71/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie wspólnego zamówienia publicznego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych102 KB
Umowa 73/2015 - dotyczy aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej181 KB
Umowa 74/2015 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi ul. Lipowa81 KB
Umowa 75/2015 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudów dróg ul. Różanej, Skośnej, Spacerowej81 KB
Umowa 76/2015 - dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach-Korzonku249 KB
Umowa 77/2015 - dotyczy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej689 KB
Umowa 78/2015 - dotyczy przyłączenia do sieci gazowej budynku strażnicy OSP w Łaziecu237 KB
Umowa 79/2015 - dotyczy współfinansowania pomocy żywnościowej40 KB
Umowa 80/2015 - dotyczy wykonania robót remontowych przy budynku Urzędu Gminy w Konopiskach66 KB
Umowa 81/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego na propagowanie i rozwój piłki nożnej450 KB
Umowa 82/2015 - dotyczy wykonania dokumentacji do odbudowy odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia87 KB
Umowa 83/2015 - dotyczy opracowania dokumentacji do odbudowy odcinka drogi gminnej w m. Rększowice86 KB
Umowa 84/2015 - dotyczy wykonania robót wodno-kanalizacyjnych w świetlicy w Walaszczykach124 KB
Umowa 85/2015 - dotyczy aneksu do umowy o udzielenie dotacji na dożywienie38 KB
Umowa 86/2015 - aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego"MB
Umowa 88/2015 - dotyczy odbywania stażu przez bezrobotnych na stanowisku technik prac biurowych191 KB
Umowa 89/2015 - dotyczy sprzedaży paliw oraz towarów znajdujących się w ofercie stacji paliw 83 KB
Umowa 90/2015 - dotyczy przebudowy dróg powiatowych 1021S i 1051S - budowa ciągu pieszo-rowerowego88 KB
Umowa 91/2015 - dotyczy realizacji organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska przez Gminę Częstochowa68 KB
Umowa 92/2015 - dotyczy aneksu do umowy przyznania pomocy 122 KB
Umowa 93/2015 - aneks do umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji uporządkowania gospodarki ściekowej50 KB
Umowa 94/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej201 KB
Umowa 95/2015 - dotyczy sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum67 KB
Umowa 96/2015 - dotyczy przekazania środków finansowych i rozliczenie projektu budowy infrastruktury informatycznej403 KB
Umowa 97/2015 - dotyczy dofinansowania zadania p.n. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska480 KB
Umowa 98/2015 - dotyczy dofinansowanie zakupy nieoznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji86 KB
Umowa 99/2015 - dotyczy dzierżawy gruntów pod wykonanie inwestycji liniowej184 KB
Umowa 100/2015 - dotyczy wspólnego finansowania kosztów eksploatacyjnych windy43 KB
Umowa 101/2015 - dotyczy zlecenia ułożenia chodnika przy ZSP w Kopalni71 KB
Umowa 102/2015 - dotyczy dotacji na odbudowę drogi gminnej w m. Rększowice-Hutki206 KB
Umowa 103/2015 - dotyczy dotacji na odbudowę drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II201 KB
Umowa 104/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej m. Kopalnia122 KB
Umowa 105/2015 - dotyczy wykonania odbudowy drogi gminnej m. Kopalnia456 KB
Umowa 106/2015 - dotyczy dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin95 KB
Umowa 107/2015 - dotyczy przyłączenia kanalizacji sanitarnej do szkoły oraz budynku komunalnego w m. Kopalnia106 KB
Umowa 108/2015 - dotyczy przyłączenia kanalizacji do szkoły w m. Hutki110 KB
Umowa 109/2015 - dotyczy wykonania przyłączenia kanalizacji sanitarnej do szkoły oraz GCKiR w m. Korzonek111 KB
Umowa 110/2015 - dotyczy wykonania przyłączenia kanalizacji sanitarnej do szkoły w m. Rększowice105 KB
Umowa 111/2015 - dotyczy wykonania przekładki sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w m. Aleksandria I110 KB
Umowa 112/2015 - dotyczy przewozów autobusowych na terenie Gminy Konopiska508 KB
Umowa 113/2015 - dotyczy najmu powierzchni na usytuowanie reklamy136 KB
Umowa 114/2015 - dotyczy najmu powierzchni na usytuowanie reklamy137 KB
Umowa 115/2015 - aneks do umowy z K. M. PROJ21 KB
Umowa 116/2015 - aneks do umowy dot. uporządkowania gospodarki ściekowej454 KB
Umowa 117/2015 - dotyczy korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest G. Konopiska87 KB
Umowa 118/2015 - dotyczy wykonania posadzki wraz z ułożeniem płytek w świetlicy w Walaszczykach115 KB
Umowa 119/2015 - dotyczy opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska99 KB
Umowa 120/2015 - dotyczy wsparcia w realizacji zadania publicznego "Poznaj nasz kraj"298 KB
Umowa 121/2015 - dotyczy pomocy finansowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rększowice78 KB
Umowa 122/2015 - dotyczy wspólnego przeprowadzania zamówienia usługi odbioru odpadów komunalnych257 KB
Umowa 123/2015 - dotyczy najmu lokalu na prowadzenie punktu usługowo-handlowego445 KB
Umowa 124/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu945 KB
Umowa 125/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu212 KB
Umowa 126/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu188 KB
Umowa 127/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu94 KB
Umowa 128/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu80 KB
Umowa 129/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu95 KB
Umowa 130/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu83 KB
Umowa 131/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu98 KB
Umowa 132/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu210 KB
Umowa 133/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu58 KB
Umowa 134/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości72 KB
Umowa 135/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości108 KB
Umowa 136/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości162 KB
Umowa 137/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości161 KB
Umowa 138/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości195 KB
Umowa 139/2015 - dotyczy najmu budynku komunalnego86 KB
Umowa 140/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy24 KB
Umowa 141/2015 - dotyczy umowy dzierżawy223 KB
Umowa 142/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy100 KB
Umowa 143/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości57 KB
Umowa 144/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości55 KB
Umowa 145/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości150 KB
Umowa 146/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości54 KB
Umowa 147/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości149 KB
Umowa 148/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości116 KB
Umowa 149/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości137 KB
Umowa 150/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości55 KB
Umowa 151/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości18 KB
Umowa 152/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości18 KB
Umowa 153/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości21 KB
Umowa 154/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości115 KB
Umowa 155/2015 - dotyczy świadczenia usług maklerskich310 KB
Umowa 156/2015 - dotyczy aneksu do umowy świadczenia usług maklerskich37 KB
Umowa 157/2015 - dotyczy wykonania siłowni zewnętrznej w Aleksandrii114 KB
Umowa 158/2015 - dotyczy nadzoru finansowego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Rększowice115 KB
Umowa 159/2015 - dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Rększowice448 KB
Umowa 160/2015 - dotyczy pomocy finansowej na budowę ciągu pieszego81 KB
Umowa 161/2015 - dotyczy sporządzenia wydruków spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach65 KB
Umowa 162/2015 - dotyczy pełnienia nadzoru specjalistycznego podczas przebudowy istniejącego przepustu/mostu59 KB
Umowa 163/2015 - dotyczy budowy części bojowej (wozowania) OSP w Aleksandrii145 KB
Umowa 164/2015 - aneks do umowy o udzielenie dotacji zadania w zakresie dożywiania37 KB
Umowa 165/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania budowy ciągu pieszego176 KB
Umowa 166/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości253 KB
Umowa 167/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości40 KB
Umowa 168/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości35 KB
Umowa 170/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 180 KB
Umowa 171/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 77 KB
Umowa 172/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 97 KB
Umowa 173/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 69 KB
Umowa 174/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 99 KB
Umowa 175/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 76 KB
Umowa 176/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości79 KB
Umowa 177/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości80 KB
Umowa 178/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości97 KB
Umowa 179/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości87 KB
Umowa 180/2015 - dotyczy aneksu do umowy o najem lokalu402 KB
Umowa 181/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości108 KB
Umowa 182/2015 - dotyczy konfiguracji aplikacji SIGMA200 KB
Umowa 183/2015 - dotyczy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 244 KB
Umowa 184/2015 - aneks do umowy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 199 KB
Umowa 185/2015 - dotyczy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 308 KB
Umowa 186/2015 - dotyczy aneksu do umowy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 269 KB
Umowa 187/2015 - dotyczy zimowego utrzymania dróg, placów oraz parkingów216 KB
Umowa 188/2015 - aneks do umowy o wykonanie robót budowlanych46 KB
Umowa 189/2015 - dotyczy wykonania dodatkowych robót elektrycznych w budynku SP w Jamkach-Korzonku69 KB
Umowa 190/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej w m. Konopiska ul. Jowisza123 KB
Umowa 191/2015 - dotyczy odbudowy drogi gminnej nr 628052 ul. Jowisza w m. Konopiska442 KB
Umowa 192/2015 - dotyczy udzielenia licencji na aplikację Sigma284 KB
Umowa 193/2015 - dotyczy umorzenia obligacji przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.203 KB
Umowa 194/2015 - dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynki świetlicy w WalaszczykachMB
Umowa 195/2015 - opracowanie studium wykonalności w zakresie ucyfrowienia gminy147 KB
Umowa 196/2015 - dotyczy udzielenia pomocy prawnej 124 KB
Umowa 197/2015 - dotyczy remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Rększowicach122 KB
Umowa 198/2015 - dotyczy dotacji na realizację programu "Wyprawka szkolna"109 KB
Umowa 199/2015 - dotyczy budowy odcinka drogi lokalnej w m. Rększowice212 KB
Umowa 200/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla budowy odcinka drogi lokalnej w m. Rększowice122 KB
Umowa 201/2015 - dotyczy wykonania robót budowlanych na budynku KGW w Korzonku112 KB
Umowa 202/2015 - dotyczy zagospodarowania terenu wokół ZSP w Hutkach67 KB
Umowa 203/2015 - dotyczy budowy części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii426 KB
Umowa 204/2015 - dotyczy aneksu do umowy o usługi przewozowe PKS37 KB
Umowa 205/2015 - dotyczy aneksu do umowy o udzielenie dotacji36 KB
Umowa 206/2015 - dotyczy aneksu do umowy o budowę ciągu pieszo-rowerowego39 KB
Umowa 207/2015 - dotyczy aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia G. Konopiska budowy ciągu pieszo-rowerowego44 KB
Umowa 208/2015 - dotyczy wykonania projektu internetowego www155 KB
Umowa 209/2015 - dotyczy przekazania w administrowanie SP w Łaźcu174 KB
Umowa 210/2015 - dotyczy przekazania w administrowanie SP w Łaźcu76 KB
Umowa 211/2015 - dotyczy propagowania i rozwoju piłki poprzez imprez sportowych Konopiska Cup 2015367 KB
Umowa 212/2015 - dotyczy wycinku drzew75 KB
Umowa 213/2015 - dotyczy świadczenia usług w zakresie tłumacza języka migowego56 KB
Umowa 214/2015 - dotyczy określenia zasad udostępnienia rachunku ING Direct Business245 KB
Umowa 215/2015 - aneks do umowy o udzielenie dotacji na Wyprawka szkolna54 KB
Umowa 216/2015 - aneks do umowy o dofinansowanie zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania39 KB
Umowa 217/2015 - dotyczy dofinansowania zakupu książek niebędącymi podręcznikami343 KB
Umowa 218/2015 - aneks do umowy dot. dofinansowania budowy kanalizacji z przepompownią ścieków138 KB
Umowa 219/2015 - aneks do umowy na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej31 KB
Umowa 220/2015 - aneks do umowy o zastępstwo procesowe i doradztwo prawne44 KB
Umowa 221/2015 - aneks do umowy o dofinansowanie uporządkowania gospodarki ściekowej390 KB
Umowa 222/2015 - dotyczy dostarczenia wody do koła gospodyń wiejskich304 KB
Umowa 223/2015 - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów367 KB
Umowa 224/2015 - dotyczy wsparcia w realizacji Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Boccia "Prometeus - Barbórkowy"320 KB
Umowa 225/2015 - dotyczy świadczenia usług pocztowych przez Pocztę Polską506 KB
Umowa 226/2015 - dotyczy dotacji na odbudowę odcinka drogi gminnej w m. Kopalnia213 KB
Umowa 227/2015 - dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska w cz. dot. m. Hutki75 KB
Umowa 228/2015 - dotyczy wsparcia realizacji Koncertu noworocznego w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Konopiska256 KB
Umowa 229/2015 - dotyczy wykonania prac projektowych audytu energetycznego i dokumentacji dla SP w Konopiskach137 KB
Umowa 230/2015 - dotyczy przeprowadzenia szkoleń i serwisowania oprogramowania98 KB
Umowa 231/2015 - aneks do porozumienia z MZDiT70 KB
Umowa 232/2015 - dotyczy dotacji na budowę części bojowej (wozowania) dla OSP w Aleksandrii670 KB
Umowa 233/2015 - dotyczy dotacji na budowę części bojowej (wozowania) dla OSP w Aleksandrii759 KB
Umowa 234/2015 - aneks do umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników78 KB
Umowa 235/2015 - aneks do umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników81 KB
Umowa 236/2015 - dotyczy porozumienia z PZOM Strach32 KB
Umowa 237/2015 - aneks do umowy na dofinansowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska72 KB
Umowa 238/2015 - umowa przyłączenia do sieci gazowej budynku strażnicy OSP w m. Łaziec240 KB
Umowa 239/2015 - dotyczy świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym331 KB
Umowa 240/2015 - dotyczy najmu linii napowietrznych niskiego napięcia i/lub latarnii370 KB
Umowa 241/2015 - dotyczy zaprojektowania i wybudowania infrastruktury światłowodowejMB
Umowa 242/2015 - dotyczy pełnienia funkcji Menadżera Projektu 690 KB
Umowa 243/2015 - dotyczy dotacji na odbudowe drogi gminnej w m. Konopiska ul. Jowisza200 KB
Umowa 244/2015 - dotyczy wyłapywania bezdomnych zwierząt i przekazywania ich do schroniska81 KB
Umowa 245/2015 - aneks do dotacji wsparcia promocji i popularyzacji piłki nożnej86 KB
Umowa 246/2015 - aneks do umowy z PKS Częstochowa w sprawie dopłat do biletów150 KB
Umowa 247/2015 - dotyczy odbioru i wywozu stałych odpadów komunalnych229 KB
Umowa 248/2015 - dotyczy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego120 KB
Umowa 249/2015 - dotyczy użyczenia gruntu na pojemniki na odzież używaną85 KB
Umowa 250/2015 - dotyczy opieki powdrożeniowej nad programem wymiarowania i księgowania41 KB