logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Organizacje pozarządowe / Rok 2015
1.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2015 roku


Załączniki: Rozmiar:
186.420 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 07:37

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI
GMINY KONOPISKA
w 2015 roku
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póżn. zm.) oraz uchwały nr
10/IV/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Wójt Gminy Konopiska

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2015 r.
pn. Organizacja Koncertu Noworocznego
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załączniki: Rozmiar:
183.394 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-23 13:40

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o złożonej ofercie

O G Ł O S Z E N I E

5 listopada 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS”

pt Kulig sylwestrowy

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi   nt. przedstawionej oferty do dnia  24 listopada 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). 

Wójt Gminy Konopiska

/-/mgr inż. Jerzy Żurek


Załączniki: Rozmiar:
1.247 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 10:13

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o złożonej ofercie

O G Ł O S Z E N I E

5 listopada 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS”

pt Międzynarodowy Integracyjny Turniej Boccia „Prometeus – Barbórkowy”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia  24 listopada 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 Wójt Gminy Konopiska

/-/mgr inż. Jerzy Żurek


Załączniki: Rozmiar:
2.677 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 10:10

rejestr zmian publikacji »

5.

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

Konsultując projekt programu, chcemy poznać Państwa opinie, zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi a także nowe formy działania tak, aby Program współpracy w 2016 roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom. 

W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji Roczny Program Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 2 do 23 listopada 2015 roku (obowiązuje data wpływu do Urzędu Gminy) pocztą, faksem lub e-mailem  z dopiskiem „KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”  na adres:

 Urząd Gminy Konopiska

42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5

Fax: 34/3282035

e-mail: sekretariat@konopiska.pl

      

                                                                                  Wójt Gminy Konopiska

                                                                                  mgr inż. Jerzy ŻurekPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-02 12:11

rejestr zmian publikacji »

6.

Informacja o złożonej ofercie

O G Ł O S Z E N I E

            29 listopada 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Konopiska

pt Propagowanie i  rozwój  piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez organizację cyklu  5 imprez sportowych o nazwie „KONOPISKA CUP 2015”  o charakterze rozgrywek w piłce nożnej  halowej chłopców i dziewcząt dla poszczególnych kategorii wiekowych 5 - 11 lat

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia  10 listopada 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 10 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). 

Wójt Gminy Konopiska

/-/mgr inż. Jerzy Żurek


Załączniki: Rozmiar:
419.833 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-30 09:18

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja o złożonej ofercie

8 września 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego  z zakresu  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym między innymi promocja turystyki jako formy rekreacji służącej poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych :

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”

pt.  Poznaj nasz kraj

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 17 września 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
676.156 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-09-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-08 14:33

rejestr zmian publikacji »

8.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2015 roku  

            Wójt Gminy Konopiska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ujęte w ramach „Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”. 

            Na podstawie Zarządzenia nr 22/2015 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska.

W dniu 15 czerwca 2015 roku konkurs został rozstrzygnięty.  

W wyniku ogłoszonych konkursów, w wyznaczonym terminie, złożono jedną ofertę.

Oferent spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2015 roku.  

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:  

 

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

Nazwa zadania

 

 

Kwota przyznanej dotacji

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach

Zwiększenie oferty artystycznej  i kulturalnej  poprzez udział  Orkiestry Dętej OSP Konopiska w festiwalu i zakup instrumentów muzycznych  

30 000,00

 
Wójt Gminy Konopiska

  /-/ mgr inż. Jerzy Żurek

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 14:11

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja o złożonej ofercie

26 maja 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego  z zakresu  kultury fizycznej i turystyki przez:

 Klub Sportów Lotniczych „ORZEŁ” w Konopiskach,

pt.  PIKNIK LOTNICZY

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 8 czerwca 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres   e-mail: sekretariat@konopiska.pl , (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 


Załączniki: Rozmiar:
274.933 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-28 14:20

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE  KONKURSU 

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie gminy Konopiska w roku 2015. 

Oferty prosimy składać do 27 maja 2015 roku do godz. 15.00.

Zapraszamy.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-05-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 14:05

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja o złożonej ofercie

O G Ł O S Z E N I E

            30 marca 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury przez:

Fundacje  „INICJATYWA”
Bytom ul: Mickiewicza 3/3

 pt.

„AVOCADO w programie muzyki rozrywkowej – A capella”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 17 kwietnia 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres     e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
1.147 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 12:09

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja

WÓJT GMINY KONOPISKA, PRZEDKŁADA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KONOPISKA Z ORGANZIACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.


Załączniki: Rozmiar:
91.698 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-17 09:26

rejestr zmian publikacji »

13.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie Wójta Gminy Konopiska o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015. 

Zgłoszenia należy składać do 18 marca 2015r. w Kancelarii Urzędu Gminy  w  Konopiskach, ul: Lipowa 5, 42-274 Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
15.638 KB
18.932 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-11 16:49

rejestr zmian publikacji »

14.

Informacja o złożonej ofercie

17 lutego 2015 roku, została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki przez : 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach

42-274 Konopiska

ul: Sportowa 7

 pt. Wykonanie mundurów scenicznych dla Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach dla poprawy wizerunku muzyków a tym samym promocji gminy Konopiska, przygotowanie koncertu z okazji  „Międzynarodowego Dnia Kobiet"  

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi  nt. przedstawionej oferty do dnia 2 marca 2015 r. 

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem:

            Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres  e-mail: sekretariat@konopiska.pl , termin upływa w dniu 2 marca 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).


Załączniki: Rozmiar:
5.324 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-20 08:33

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Konopiska, ogłasza otwarty konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Konopiska  w 2015 roku.

Oferty prosimy składać do 11 marca 2015 roku do godz. 15.00.

 Zapraszamy.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-18 09:37

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2008
 Rok 2009
 Rok 2010
 Rok 2011
 Rok 2012
 Rok 2013
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2016
 Rok 2017
 Rok 2018
 Rok 2019
wersja do druku drukuj