artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Walentka