artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Poleszczuka