artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kruka