artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Janika