artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Górniaka