artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Kołodziejczyka