artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2012 r.

Załączniki:
Wyniki konkursu461 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2012 r

artykuł nr 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2012 r.

Załączniki:
Wyniki konkursu521 KB
artykuł nr 4

Oferty na realizacje zadań publicznych

W 2012 roku została złożona oferta na realizację zadania publicznego przez :

Klub Sportów Lotniczych "Orzeł"  pt. "Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych"

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 20 marca 2012 r.

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres email: oc@konopiska.pl , termin upływa w dniu 20 marca 2012 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Oferta 1506 KB
artykuł nr 5

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012