artykuł nr 1

Informacja

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Konopiska

Na podstawie art 36 § 1 i 2 Kodeksu Wyborczego ustawa z dnia 5 styczeń 2011 r. Dz.U. z 2011 nr 21, poz. 112

informuję

że w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Konopiska (pokój nr 6) jest udostępniony do wglądu spis wyborców.

W związku z powyższym w dniach: 19.09 – 30.09.2011 r. w godzinach pracy urzędu każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie.

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Socha

artykuł nr 2

Składy obwodowych komisji wyborczych ,harmonogram...

Informuję , że Zarządzeniem Wójta Gminy Konopiska nr 56 /2011 z dnia 19 września 2011 roku zostały powołane obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w następujących składach:
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Konopiska z dnia 9 września 2011r. o granicach obwodów wyborczych

Załączniki:
Obwieszczenie33 KB
artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 sierpnia 2011 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Treść informacji39 KB
artykuł nr 5

Informacja o lokalach wyborczych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Informuje,że lokale wyborcze przystosowane dla osób niepełnosprawych znajduja sie w:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach, Hutki 167

2. Hala Sportowa w Konopiskach, Konopiska, ul.Sportowa 7