artykuł nr 1

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY KONOPISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

Załączniki:
Program wspólpracy58 KB
artykuł nr 2

Oferty na realizację zadań publicznych

W 2011 roku zostały złożone trzy oferty na realizację zadania publicznego przez :

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS  pt.„ Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego PAJĄK w Konopiskach”.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach pt. „ Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży ”. 

Klub Sportów Lotniczych "Orzeł" pt."Działalność Klubu Lotniczego"

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionych ofert do dnia 11 kwietnia 2011 r.

Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres email: oc@konopiska.pl , termin upływa w dniu 11 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Załączniki:
Oferta 1MB
Oferta 3MB
Oferta 2MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska w 2011 roku