artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Jerzego Walentka